Mesleki Eserleri

1 -      İşletme, Yönetim, Organizasyon; Başarı Bedel İster, Timaş Yayınları,

2 -      İşletme Ahlâkı, Karizma Yayınları, (Ortak Kitap)

3 -      Örgüt İkliminin Gücü, Aşkale Çimento Fabrikasında Uygulama, Karizma
Yayınları, (Ortak Kitap)

4 -      Zirveye Götüren Yol: Yönetim, Timaş Yayınları

5 -      Yönetim El Kitabı, Birey Yayıncılık, (Ortak Kitap)

6 -      İş Ahlâkı ve Sosyal Sorumluluk, Karizma Yayınları

7 -      Yönetim ve Organizasyon; Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar , Seçkin 
Yayıncılık

8 -      Kalite Liderliği, Timaş Yayınları, (Ortak Kitap)

9 - Ortaklık Kültürü, Müsiad Yayınları

10 - Meslek Yüksek Okulları İçin Yönetim ve Organizasyon; Seçkin 
Yayıncılık, 2008