ellerimde simsiyahtır gidişin

denizde sönen mumu ağlatıyor gözlerin

ağlıyor yüreğimde nakışların; ay ıssız

sahil kokan renkleri ıslanıyor denizin

alıyorum resmini nazenin aynalardan

bembeyazdır lâmbası isyanımdaki kızın

 

ey uzak limanların eskiyen aryaları

gemiler neden nazlı, ışıksız, elemlidir

memnûdur sevdaları dili tutuk anların

intihar mı sızıyor yorgun ayaklarına

nihavendine memnû gülümseyen canların

 

nergisler nümâyiştir dağların doruğunda

evhamını kalbinde unutuyor eşkıya

zâdegan diyarında akasyalar kurumuş

meylimi zehirliyor ışığın âhı, neden

yağmur acem âşirân  cazibesiyle nârin

senin dudaklarında mayalandı düşlerim

simsiyahtır gidişin ellerimde; sessizce

ışıldıyor, üzgünüm, nağmeleri matemin