Umut Gazeli

Akâbesinde ömrün bir iz bulandır içim

Zamanın ilmeğinde mahsur kalandır içim

 

Gurbetin en çaresiz yollarında avare

Feyz umduğu Ravza’ya mecnun olandır içim

 

Şüpheler mahzeninde esriyen her kölenin

Baharından süzülüp ruha dolandır içim

 

Koparıyor en kara urganlarını şehrin

Hengâmeler yurdunda yine nalândır içim

 

Müpteladır uhrevi hayalin burçlarına

Kerem ister, temaşa diler, ayandır içim

 

Yanıyor gözlerinde hastalıklı evlerin

Sabrında ısrar eden toy bir isyandır içim

 

Bu gün alilse, yarın şahlanacak küheylan

Seherin tutkunudur, gökte virandır içim

 

Henüz akşam olmadı ufkunda yalnızlığın

Halvettedir, dergâhta tatlı bir andır içim

 

Veda etti çeşmeden akan melal suyuna

Kevser diliyor, lâkin, yine insandır içim